Ustalenie zakresu uszkodzeń i kosztów naprawy pojazdu

Ustalenie zakresu uszkodzeń i kosztów naprawy pojazdu

Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku niezbędne jest zakwalifikowanie elementów pojazdu wymagających naprawy czy wymiany z uwzględnieniem technologii naprawy określonej przez producenta, pozwalającej przywrócić pojazd do stanu sprzed dnia uszkodzenia. Oględziny takie poparte są pełną dokumentacją fotograficzną obejmującą wszystkie strefy uszkodzeń pojazdu oraz jego cechy identyfikacyjne. Na podstawie takiej dokumentacji rzeczoznawca określa koszty naprawy pojazdu przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych wspomagających pracę rzeczoznawców na całym świecie.