Ustalenie stanu technicznego pojazdu

Ustalenie stanu technicznego pojazdu

Opinia polegająca na dokonaniu opisu stanu technicznego pojazdu lub wskazanie niesprawnego zespołu, na podstawie oględzin pojazdu. Opinia taka określa zakres ewentualnych niesprawności badanych zespołów oraz przyczyny ich niesprawności lub uszkodzeń . Opinia dotycząc stanu technicznego pojazdu pozwala określić stopień eksploatacyjnego zużycia pojazdu lub przyczyny uszkodzeń jego elementów.