Ustalenie parametrów pojazdu zabytkowego

Ustalenie parametrów pojazdu zabytkowego

Ustalenie zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” parametrów technicznych oraz oryginalności zespołów pojazdu do ewentualnego uznania pojazdu za pojazd zabytkowy.