Usługi rzeczoznawcze

Usługi rzeczoznawcze

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH przygotowuje poprzez wewnętrzne szkolenia rzeczoznawców do wykonywania na wysokim poziomie, wg standardów europejskich opinii, ocen i ekspertyz dotyczących pojazdów samochodowych i ruchu drogowego, maszyn i urządzeń. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia SIM-TECH wykonują usługi rzeczoznawcze na terenie całego kraju, a niekiedy również poza jego granicami.