SZKOLENIE PAŁAC WIEJCE 25-27.04.2019

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem szkoleń mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH konferencji szkoleniowej dla rzeczoznawców, zakończonej wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia 2019 roku. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy, liczymy na Państwa udział w konferencji. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazanie do 10.04.2019 roku Państwa decyzji odnośnie udziału w konferencji. Informujemy, że całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z noclegiem dla członków SIM-TECH wynosi 690,00 zł, dla pozostałych uczestników 740,00 zł.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE na adres szkolenia@sim-tech.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, lub skierowane zostaną na inny niż wskazany adres mogą nie być rozpatrywane ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podczas konferencji szkoleniowej. Wraz ze zgłoszeniem listy uczestników należy dokonać przelewem opłaty za udział w szkoleniu. Wraz z potwierdzeniem proszę o przesłanie aktualnych danych do wystawienia faktury.

MIEJSCE KONFERENCJI / SZKOLENIA:

MAJĄTEK ZIEMSKI – PAŁAC WIEJCE
Wiejce 17A,
66-440 Wiejce

http://www.wiejce.pl/

Wpłat należy dokonywać na konto:

PKO Bank Polski S.A.
NR 98 1020 4027 0000 1802 0965 6952
RZECZOZNAWCY „SIM – TECH” SP. Z O.O.
62-081 Przeźmierowo ul. Rzemieślnicza 31
z zaznaczeniem: SZKOLENIE WIEJCE

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 25 – 27 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

25.04.2019 r. (czwartek):

od godz.14.00 – przyjazd, zakwaterowanie

16.30 – Rozpoczęcie konferencji – Powitanie gości i uczestników – Prezes
Stowarzyszenia SIM-TECH

16.30 – 16.45 – wystąpienie gości z Audatex Polska

16.45 – 17.00 – wystąpienie gości z DAT Polska

17.00 – 19.00 – SZKOLENIE cześć I – MŰNCH MAMMUT 2000 …

19.30 – spotkanie integracyjne

26.04.2019 r. (piątek):

08.00 – śniadanie

09.00 –11.00 – SZKOLENIE I – Przyczyny powstawania pożarów w pojazdach
mechanicznych

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – SZKOLENIE cześć II – Studium przypadków zniszczenia pojazdów przez
spalenie

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 SZKOLENIE cześć II – Studium przypadków zniszczenia pojazdów przez
spalenie (c.d.)

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 18.30 – SZKOLENIE część III – Badania techniczne a bezpieczeństwo

19.30 – uroczysta kolacja, wręczenie certyfikatów uczestnikom szkolenia

27.04.2019 r. (sobota):

8.00 – 8.45 – śniadanie, WYJAZD uczestników konferencji.
O godzinie 09.00 rozpocznie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw
Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH.