Szkody majątkowe

Szkody majątkowe

Dokumentowanie szkód majątkowych oraz sporządzanie kosztorysów opartych za pomocą stosowanych w kraju programów komputerowych.