Awarie techniczne

Awarie techniczne

Opiniowanie w zakresie ustalania przyczyn awarii technicznych pojazdów, ich zespołów i układów, a także maszyn i urządzeń