O nas

Koleżanki, Koledzy – członkowie

Stowarzyszenia Inicjatyw

Motoryzacyjno-Technicznych

”SIM-TECH”

 

 

 

W dniu dzisiejszym mija dekada działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych „SIM-TECH”. Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wytyczenia nowych kierunków działania. Pozwala także na swobodną retrospekcję minionych zdarzeń, skłania do wspomnień i przemyśleń.

Przy poddaniu się takim wspomnieniom pamiętajmy o tym, że w minionym okresie nasze Stowarzyszenie trwale wpisało się, przy Państwa nieodłącznym udziale, w struktury zawodowych organizacji rzeczoznawczych, działających na rynku krajowym i zagranicznym.

Niech zatem dalsze poczynania nas wszystkich i każdego z osobna będą zarzewiem do gruntowania obecnego statusu oraz źródłem dalszego rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia „SIM-TECH” życzy wszystkim Koleżankom i Kolegom  dalszych sukcesów zawodowego spełnienia, dobrych perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych

„SIM-TECH”

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH powstało w 2011 roku w Poznaniu.

Powstanie Stowarzyszenia było odpowiedzią na zapotrzebowanie rzeczoznawców i specjalistów, oraz innych osób zajmujących się sprawami motoryzacji i techniki w Polsce. Stowarzyszenie skupia w swych szeregach rzeczoznawców w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego (w tym rzeczoznawców samochodowych z listy ministra właściwego do spraw transportu), rzeczoznawców maszynowych, specjalistów i biegłych w tych dziedzinach, a także inne osoby o uznanych kwalifikacjach, wiedzy i umiejętnościach w dziedzinach motoryzacji, techniki maszynowej i pokrewnych. Wielu z naszych członków legitymuje się wieloletnim wcześniejszym członkostwem w innych tego typu organizacjach.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel skonsolidowanie środowiska rzeczoznawców, ekspertów i biegłych w dziedzinach motoryzacji i ruchu drogowego, techniki maszynowej i pokrewnych, podnoszenie wiedzy zawodowej swych członków, promowanie zasad etyki rzeczoznawczej, reprezentację środowiska rzeczoznawców i specjalistów wobec władz państwowych i samorządowych, oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych w kraju i poza jego granicami. Rzeczoznawcy i specjaliści Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH w swej pracy wykorzystują najnowocześniejsze metody, narzędzi i oprogramowanie powszechnie stosowane na rzeczoznawczym rynku europejskim.

Celem stowarzyszenia jest:

 • działanie na rzecz integracji środowiska branżowego w celu zrzeszania rzeczoznawców i specjalistów, zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi i maszynowymi,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu rzeczoznawcy w/w branż,
 • propagowanie wśród członków informacji, metod i technik w zakresie opiniowania zagadnień motoryzacyjnych i maszynowych,
 • promocja zawodu rzeczoznawcy w Polsce oraz tworzenie standardów zawodowych i etycznych tej grupy,
 • dbałość o przestrzeganie przez rzeczoznawców zasad etyki zawodowej.

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • PREZES – MAREK MŁODOŻENIEC
 • WICEPREZES – WŁODZIMIERZ WICHNIARZ
 • SKARBNIK – WOJCIECH STELMACH
 • SEKRETARZ – MIROSŁAW ŁAGODZIŃSKI
 • CZŁONEK – DARIUSZ MRUGALSKI

KOMISJA REWIZYJNA

 • PRZEWODNICZĄCY – ROBERT SZYMAŃSKI
 • WICEPRZEWODNICZĄCY – MARIUSZ WIŚNIEWSKI
 • SEKRETARZ – ŁUKASZ DUSZYŃSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • PRZEWODNICZĄCY – KONRAD MILEWSKI
 • ADAM DUSZCZAK
 • MAREK PRZESŁAWSKI

Statut

Przeczytaj statut