Oferta

 

Zgodnie ze Statutem, Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 17.00, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Mając na uwadze sytuację epidemiczną w Polsce, Zarząd, działając w zgodzie z  obowiązującymi przepisami dot. COVID-19, podjął uchwałę o elektronicznej formie WZC. Powoduje to konieczność zapewnienia łączności elektronicznej członkom Stowarzyszenia, biorącym udział z zebraniu, co generuje określone koszty tego przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, proszę o potwierdzenie chęci udziału w WZC w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2021 wyłącznie na adres mailowy biuro@sim-tech.org.pl , co będzie podstawą przekazania zdeklarowanym  uczestnikom loginów i haseł dostępu do platformy, która umożliwi nam przeprowadzenie WZC. Niedochowanie tego terminu spowoduje brak możliwości zapewnienia udziału w WZC. Dokumenty dot. WZC zostaną zamieszczone w formie elektronicznej w zakładce na stronie internetowej Stowarzyszenia, dostępnej członkom SIM-TECH po zalogowaniu.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne oraz obostrzenia w tym zakresie, konferencja Stowarzyszenia odbędzie się w najbliższym, możliwym terminie po ustaniu pandemii.

 

Za Zarząd

 

Marek Młodożeniec

Prezes Zarządu

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH, z siedzibą w Poznaniu, zrzesza specjalistów i rzeczoznawców zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi i maszynowymi.

Chcemy integrować środowisko, wymieniać się doświadczeniami i informacjami branżowymi oraz szkolić siebie i innych rzeczoznawców po to, aby propagować i promować zawód rzeczoznawcy w całej Polsce.

Naszymi działaniami chcemy zwiększyć zaufanie Klientów budując wizerunek rzeczoznawcy motoryzacyjnego jako profesjonalisty rzetelnie wykonującego swój zawód.

Aby poznać bliżej naszą działalność i cele przeczytaj stronę O nas.
Aby dowiedzieć się w czym możemy Tobie pomóc zajrzyj na stronę Szkolenia.

Jesteś rzeczoznawcą? Chcesz do nas dołączyć?
Dane potrzebne do kontaktu z nami znajdziesz na stronie Kontakt.

Nasza oferta